Alba » Specials » Achnaton

Achnaton: Briljant hervormer of gevaarlijke gek?

Gezien het aantal publicatie die aan Achnaton gewijd zijn kun je concluderen dat hij één van de meest fascinerende farao’s is. Hij is de eerset leider in de geschiedenis die een monotheïstisch geloof aanhing en daarmee voor een enorme religieuze omwenteling zorgde in het conservatieve oude Egypte.

Briljant hervormer of gevaarlijke gek?

Achnatons leven en overtuigingen roepen honderden vragen op. Het probleem bij het beantwoorden van deze vragen is dat er maar heel weinig over de periode van Achnaton in de 18 e dynastie bekend is. In de loop van de jaren hebben Egyptologen de verleiding niet kunnen weerstaan om rond de weinige feiten hele theorieën te bouwen, om uit ‘logische’ redeneringen vergaande conclusies te trekken waarbij ze ook hun verbeelding en fantasie een rol hebben laten spelen. Van Achnaton kun je maken wie je wilt; een briljante hervormer die zijn tijd ver vooruit was en gezien kan worden als de grondlegger van het christendom (er zijn zelfs mensen die beweren dat Achnaton en Mozes één en dezelfde persoon zijn), een dromende dichter, een gevaarlijke gek of een nietsontziende dictator. Voor al deze omschrijvingen zijn goede argumenten te vinden.

Nefertiti

Nefertiti, de vrouw van Achnaton, wordt beschouwd als de mooiste vrouw uit de oudheid, is niet minder belangwekkend. Zij wordt afgebeeld op een manier die suggereert dat haar positie gelijk was aan die van haar man, de farao. Ook de hiërogliefen die haar naam en titel weergeven wekken die suggestie. Verder is daar de plotselinge verdwijning van haar naam uit de annalen. Was dat omdat ze was overleden, werd ze door haar man verstoten en begon hij vervolgens een homoseksuele verhouding met een jongeman genaamd Smenkhare of kwam het doordat ze een andere naam aangenomen had?

Special

In deze special, bestaande uit drie artikelen, wil ik antwoord geven op deze vragen. Míjn antwoord weliswaar, mijn overtuiging die niet meer is dan een theorie tussen vele andere theorieën. De bewijzen en argumenten van die de theorie waar ik in geloof ondersteunen zijn naar mijn idee het meest overtuigend. Ik hoop dat je veel plezier beleefd aan het lezen over deze bijzondere farao.

Achnaton, farao tegen wil en dank

Achnatons eigenlijke naam was Amenhotep IV, zijn vader Amenhotep III had voor hem lang (bijna veertig jaar) en succesvol geregeerd. Aanvankelijk was het niet de bedoeling dat Amenhotep zijn vader zou…

Achnaton en de verering van de Aten

De Egyptenaren kenden een geloof met veel goden (polytheïsme). Elke stad had zijn eigen beschermgod. In de tempels gewijd aan deze goden, voerden priesters hun rituelen uit en offerden zij hun gaven.…

Achnaton, Nefertiti en Smenkhare

Alle deskundigen zijn het erover eens: Achnaton verzaakte zijn plichten als farao. Hij verliet zijn nieuwe hoofdstad, toen die eenmaal af was, niet meer. Hij verwaarloosde alle buitenlandse betrekking…
Gepubliceerd door Alba op 07-01-2011. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.